ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៨,០១៩​នាក់ និងស្លាប់​៥៩នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីសរុប​ ចំនួន ៨,០១៩​ នាក់ និងស្លាប់​ ៥៩ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ០៣ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម ការរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង