ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧,៧៧៩នាក់ និងស្លាប់​៥៦នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុបចំនួន ៧,៧៧៩ នាក់ និងស្លាប់​ ៥៦ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ០២ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម ការរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង