សឹង្ហបុរី រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,៦៤៥នាក់​ និងស្លាប់​៣​នាក់​

សឹង្ហបូរី : ប្រទេសសឹង្ហបុរី បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៣,៦៤៥ នាក់​ និងស្លាប់​ ០៣​ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍  ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២​ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង