វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,២២៧នាក់

វៀតណាម : ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២,២២៧ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​១៣ ខែឧសភាឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង