កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៩,៥៩១នាក់ និងស្លាប់​៥៥នាក់ទៀត

កូរ៉េ : ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ២៩,៥៨១ នាក់ និងស្លាប់​ ៥៥ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃ ចុះទី​១៤ ​ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង