ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦,៧៣៦នាក់ និងស្លាប់​៥៤នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ៦,៧៣៦ នាក់ និងស្លាប់​ ៥៤ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ០២ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម ការរាយការណ៍ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង