ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៦៥នាក់

ឡាវ : ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន​ ៦៥ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម ​របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង