វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,៥៩៤នាក់ និងមិនមានស្លាប់​​ទេ

វៀតណាម : ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១,៥៩៤ នាក់ និងមិនមានស្លាប់​​ទេ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​១៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង