ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩-ថ្មី ៦,០៩៤នាក់ និងស្លាប់​៥១នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩-ថ្មី សសរុបចំនួន ៦,០៩៤ នាក់ និងស្លាប់​ ៥១ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ០២ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង