វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,៥៥០នាក់ និងស្លាប់២​នាក់​​

វៀតណាម : ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១,៥៥០ នាក់ និង ស្លាប់ ០២​ នាក់​​ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​១៦ ខែឧសភាឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង