កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៣,២៩៦នាក់ និងស្លាប់​៣៥នាក់ទៀត

កូរ៉េ : ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៣,២៩៦ នាក់ និងស្លាប់​ ៣៥ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​១៦ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង