ពីថ្ងៃទី១៨-២៤ ខែឧសភា កម្ពុជា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅខ្លាំង លាយឡំផ្គររន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ បង្ហាញថា អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅខ្លាំង លាយឡំផ្គររន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ផង.. ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង