ថ្ងៃនេះ កម្ពុជា មិននមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីទេ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ឡើយ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះ ថា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ- ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,262 នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ 133,197 នាក់ និងអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង