វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,៤៥៧នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់​​ទេ

វៀតណាម : ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១,៤៥៧ នាក់ និង គ្មានអ្នកស្លាប់​​ទេ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ថ្ងៃទី​ ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង