ពីកូនកំព្រាមានជីវភាពក្រីក្រ ក្លាយជា នាយករដ្ឋមន្រ្តីអូស្រ្តាលី​ លើកទី៣១

អូស្ត្រាលី ៖ មួយជ្រុងនៃជីវិត: កូនកំព្រាឪពុក​ ធំដឹងក្តីនៅតំបន់ក្រីក្រ រស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះរដ្ឋ​  ហើយពេលនេះ មានឱកាស​ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ទី​៣១ របស់ប្រទេសអូស្រ្តាលី ។

លោក​ អែនតូនី​ អាល់បានីស​ នាយករដ្ឋមន្រ្តី ជាប់ឆ្នោតអូស្រ្តាលី​ ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង