រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិរុស្ស៉ី ថា រុស្ស៉ី នឹងបង្កើតមូលដ្ឋានយោធាថ្មីៗ ដើម្បីឆ្លើយតប ប្រទេសហ្វាំងឡង់ និងស៊ុយអែត ចូលជាសមាជិកអង្គការណាតូ

រុស្ស៊ី ៖ រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិរុស្ស៉ី លោក Sergei Shoigu បាននិយាយថា រុស្ស៉ី នឹងបង្កើតមូលដ្ឋានយោធាថ្មីៗ នៅតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេស ដើម្បីជាវិធានការឆ្លើយតប ចំពោះប្រទេសហ្វាំងឡង់ និង ស៊ុយអែត សម្រាប់ការចូលជាសមាជិក របស់អង្គការណាតូ (NATO)។ Al-Jazeera ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕ ប្រភព ៖ fn

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង