តួលេខសរុបអ្នកឆ្លងជំងឺកូវី-១៩ នៅនៅលើពិភពលោក ​ ៥២៦,៩៨៩,៥១៤​នាក់ និងស្លាប់ ៦,២៩៩,៦២៥នាក់

បរទេស ៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន Worldometer បានបង្ហាញតួលេខសរុប​
នៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​ រួមមាន ៖

– អ្នកឆ្លអ្នកឆ្លងជំងឺកូវី-១៩ មាន​​ចំនួន​​​​​​ ​ ៥២៦,៩៨៩,៥១៤​ ​​នាក់
– មានអ្នកជំងឺស្លាប់​ ​ចំនួន ​​​​​ ​​ ​ ​​ ៦,២៩៩,៦២៥ ​​​​​​​នាក់
– ជាសះស្បើយ​​​ចំនួន​​​​ ៤៩៦,៧៨៤,៨៩២ ​នាក់ ។

តួលេខខាងលើនេះ​ គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី២១
ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង