គិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ អត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស មានចំនួន ១៥,០១៩,៣៩២នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បញ្ជាក់ថា បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេស សរុបចំនួន ១៥,០១៩,៣៩២ នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា​ ​ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង