ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤,០៩៩​នាក់ និងស្លាប់​២៩នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុបចំនួន ៤,០៩៩​ នាក់ និងស្លាប់​ ២៩ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ០២ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង