អ៊ុយក្រែន និងប៉ូឡូញ បង្កើតក្រុមការងារគយព្រំដែនរួមគ្នា ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរ របស់ប្រជាជន និងនាំចេញទំនិញ

អ៊ុយក្រែន ៖ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែឧសភា សារព័ត៌មាន Reuters បានចេញផ្សាយថា ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេស អ៊ុយក្រែន និងប៉ូឡូញ បានឯកភាពគ្នា បង្កើតក្រុមការងារគយព្រំដែនរួមគ្នា ដោយធ្វើការរួមគ្នាលើខ្សែរថភ្លើង ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរ របស់ប្រជាជន និងបង្កើនការនាំចេញទំនិញ របស់អ៊ុយក្រែន ៕ ប្រភព៖ Reuters

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង