វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,១៧៩នាក់ និងស្លាប់​​១​នាក់​

វៀតណាម : ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១,១៧៩ នាក់ និង ស្លាប់​​ ០១​ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង