រាជរដ្ឋាភិបាល អនុញ្ញាតិឲ្យកម្មករឈប់៣ថ្ងៃ ដើម្បីទៅបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា បានឯកភាពជាគោលការណ៍ អនុញ្ញាតឱ្យបងប្អូនកម្មករ និយោជិត នៅទូទាំងប្រទេស បានឈប់សម្រាក ដើម្បីទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខ ដោយបានឈប់សម្រាកមុន ០១ថ្ងៃ និងក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោត ០១ថ្ងៃ ហើយបានរក្សាប្រាក់ឈ្នួល និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ឲ្យនៅដដែល..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង