វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,៣៤៤នាក់ និងស្លាប់​​២​នាក់

វៀតណាម : ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១,៣៤៤ នាក់ និង ស្លាប់​​ ០២​ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់​ សារព័ត៌មាន Viet Nam News ថ្ងៃទី​ ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង