ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤,៨៣៧នាក់ និងស្លាប់​២៩​នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ៤,៨៣៧ នាក់ និងស្លាប់​ ២៩​ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ០៤ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង