ក្រសួងសាធារណការ ព្រមានចំពោះការកែឆ្នៃម៉ូដែលរថយន្ត គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានចេញលិខិតព្រមាន ចំពោះការកែឆ្នៃម៉ូដែលរថយន្ត ខុសបច្ចេកទេស និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង