កម្ពុជា គ្មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីទេ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ បង្ហាញថា កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ- ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន ។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ សរុប 136,262 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,201 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង