គ.ជ.ប ផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ដល់ម៉ោង ១២:០០នាទីយប់ និងបន្តពីម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ គ.ជ.ប នឹងផ្សាយលទ្ធផលបឋមលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ដល់ម៉ោង ១២:០០នាទីយប់ និងបន្តផ្សាយចាប់ពីម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ម៉ោង ១២:០០នាទី ថ្ងៃត្រង់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង