សមាគមពលរដ្ឋខ្មែរ នៅអូស្ត្រាលី និងនូវ៉ែលហ្សេឡង់៖ “ដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ នៅកម្ពុជា ជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់”

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សមាគមពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី និងនូវ៉ែលហ្សេឡង់ ចំនួន ០៦ ដែលបានបញ្ជូនតំណាង របស់ខ្លួន ទៅចូលរួមសង្កេតការណ៍លើដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅ នៃបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិទី៥ បានវាយតម្លៃថា “ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់” ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង