វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥៦៨នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ​​

វៀតណាម : ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៥៦៨ នាក់ និងគ្មានពុំមានអ្នកស្លាប់​​ ​។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់ សារព័ត៌មាន Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​១២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង