កម្ពុជា គ្មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីទេ ក្នុងរយៈពេល៤១ថ្ងៃជាប់គ្នា និងគ្មានអ្មកស្លាប់ទេ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមិថុនានេះថា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ ក្នុងរយៈពេល ៤១ថ្ងៃជាប់គ្នា ។ ក្នុងនោះ ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន 136,262 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ 133,206 នាក់ និងអ្នកស្លាប់= 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង