កម្ពុជា គ្មាននអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ ពោលគឺរយៈពេល៤២ថ្ងៃជាប់គ្នា គ្មានអ្នកឆ្លងនិងគ្មានអ្នកស្លាប់ឡើយ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា នេះថា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ ពោលគឺនៅក្នុងរយៈពេល ៤២ថ្ងៃជាប់គ្នា មិនមានអ្នកឆ្លងឡើយ។ ក្នុងនោះ ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាលើថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,262 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,206 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង