កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ ហើយស្លាប់ក៏គ្មានដែរ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនាថា កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ទៀតទេ នៅក្នុងរយៈពេល ៤៥ថ្ងៃជាប់គ្នា ។ ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ សរុប 136,262 នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ 133,206 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង