កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ(៤៨ថ្ងៃជាប់គ្នា) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនាថា កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ (៤៨ថ្ងៃជាប់គ្នា)- ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩-១៩ សរុប 136,262 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,206 នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង