កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ទៀតទេ (៥០​ថ្ងៃជាប់គ្នា) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមិថុនា ថា កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ទៀតទេ (ចំនួន ៥០​ ថ្ងៃជាប់គ្នា) – ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,262 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,206 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង