ថៃ ​បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩ថ្មី ​១,៧៣៥​​នាក់ និងស្លាប់​១៥​នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន ១,៧៣៥​ នាក់ និងស្លាប់ ១៥ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង