កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ​(៥១​ថ្ងៃជាប់គ្នា)​ និង​​គ្មានអ្នកស្លាប់ទេ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនាថា កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ (៥១ ថ្ងៃជាប់គ្នា)- ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន 136,262 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ​ 133,206 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់​ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង