ម្សិលមិញ វៀតណាម ​បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩ថ្មី ​៦៣៧​នាក់

វៀតណាម : ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ​៦៣៧ នាក់ ។ នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយដោយ សារព័ត៌មាន Viet Nam News កាលពីថ្ថ្ងៃទី ២៧ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង