​តួលេខ​​អ្នកឆ្លងជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​មាន​៖ ​៥៤៩,៥១៩,២១៧​នាក់

បរទេស ៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានបង្ហាញ​តួលេខ​សរុប នៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោករួមមាន ៖

  • ឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន ៥៤៩,៥១៩,២១៧ នាក់
  • អ្នកជំងឺស្លាប់ ចំនួន ៦,៣៥១,៧៥៤ នាក់
  • ជាសះស្បើយ ចំនួន ៥២៤,៤១៦,១៨៨ នាក់។

    តួលេខខាងលើនេះ គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ៕ 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង