ថៃ ​បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩ថ្មី ​១,៧៦១​នាក់ និងស្លាប់​១៣​នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន ១,៧៦១ នាក់ និងស្លាប់ ១៣ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២​ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង