កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩​ថ្មីទៀតទេ​(៥២​ថ្ងៃជាប់គ្នា)​ និងស្លាប់​គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសនៅព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនានេះថា កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ (៥២ ថ្ងៃជាប់គ្នា) – ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន 136,262 នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ​  133,206 នាក់ និងអ្នកស្លាប់​ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង