ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក ៥៥២,៤៩១,៦៩៨​​នាក់

បរទេស ៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍អំពីតួលេខ នៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​ បង្ហាញថា តួលេខសរុប​ នៃចំនួនអ្នកឆ្លង អ្នកជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ ៖

– ឆ្លងជំងឺកូឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ មាន ចំនួន​​​​​​​​​ ៥៥២,៤៩១,៦៩៨ ​​នាក់

– អ្នកជំអ្នកជំងឺស្លាប់ ចំនួន​​​​​ ​​​​​​​ ​ ​ ​៦,៣៥៧,៧៣៨ ​​​​​​​​​នាក់

– ជាសះស្បើយ​​​​ ចំនួន​​​​​ ៥២៧,៧២៧,៦៣៧ ​នាក់

តួលេខ​ ៖ព្រឹក​ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា  ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង