ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោកមាន ៥៥៣,៤៩១,២២៩​នាក់

បរទេស ៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថា ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅនៅលើពិភពលោក សរុបមានចំនួន​ ៖

– អ្នកឆ្លងជំអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន​​​​​​​​​ ៥៥៣,៤៩១,២២៩ ​​នាក់
– អ្នកជំអ្នកជំងឺស្លាប់ ចំនួន​​​​​ ​​​​​​​ ​ ​ ​​ ៦,៣៥៩,៨០៧ ​​​​​​​​​នាក់

– ជាសះស្បើយ​​​​ ចំនួន​​​​​ ​ ៥២៨,៧២៨,៤១៦ ​នាក់។

តួលេខនេះ គិតព្រឹក​ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង