ថៃ ​បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩ថ្មី ​២,៣២៨​​នាក់ និងស្លាប់​១៩​នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន​ ២,៣២៨​ នាក់ និងស្លាប់ ១៩ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង