វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥១១នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥១១ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ចុះចុះថ្ងៃទី០៣
ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង