វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៩៨៩នាក់ និងស្លាប់​១​នាក់​

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៩៨៩ នាក់ និងស្លាប់​ ០១​ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម កការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន Viet Nam News ចុះចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង