ថ្ងៃនេះ កម្ពុជា រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១២នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន 12 នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ 12នាក់)- ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,326 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,206 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង