ក្រសួងធនធានទឹក៖ ខេត្តព្រះសីហនុ និងកោះកុង អាចប្រឈមជំនន់ទឹកភ្លៀង

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែម ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

សេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួងធនធានធនធានទឹក បានបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃទី១១-១៤ ខែកក្កដា នៅតំបន់មាត់សមុទ្រនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ ហើយខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តកោះកុង អាចនឹងប្រឈមជំនន់ទឹកភ្លៀង។

ផ្តើមពីបញបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីសវត្ថិភាព ចំពោះគ្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀង ដែលអាចនឹងកើតមានឡើង ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង