ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,៦៧៩នាក់ និងស្លាប់​២៣នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន ១,៦៧៩នាក់ និងស្លាប់​២៣នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង