ក្រុមអាជីវករផ្សារសាំហាន់ ជួបអភិបាលខណ្ឌឬស្សីកែវ ស្នើឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ ទៅប្រធានផ្សារសាំហាន់ថ្មី..

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមអាជីវករផ្សារសាំហាន់ បានជួបលោក ឯក ឃុនឌឿន អភិបាលខណ្ឌឬស្សីកែវ ដើម្បីស្នើជួយអន្តរាគមន៍ ទៅប្រធានផ្សារសាំហាន់ថ្មី ដែលមិនទាន់មានសិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ ឲ្យពន្យាពេល នៃការអនុវត្តន៍កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មី ដែលក្រុមអាជីវ មិនអាចទទួលយកបាន..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង