តួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក ៥៦៣,៧៦៥,៨៦៦នាក់

បរទេស ៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានបង្ហាញ តួលេខ​ នៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​ សរុបមានចំនួន៖

– ឆ្លងជំងឺកូឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩  ចំនួន​​​​​​​​​​ ​​៥៦៣,៧៦៥,៨៦៦ ​​នាក់
– អ្នកជំអ្នកជំងឺស្លាប់ ចំនួន​​​​​ ​​​​​​​ ​ ​ ​ ៦,៣៧៨,៨៤៧​​​​​​​​​​ នាក់
– ជាសះស្បើយ​​​​ ចំនួន​​​​​​ ​ ​ ៥៣៦,០២៨,៩០១ ​នាក់។

តួលេខ​ខាងលើនេះ គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង